Seit 3 Deeg hunn d’Moniteuren den Weeh op Ierpeldeng fond, fir déi néideg Preparatiounen ze maachen. Mat ganz vill Firfreed frëen mir eis trotz desem speziellen Joer Muer 50 Kanner hei zu Ierpeldeng empfänken ze kennen.