Ob eisem fir lëschten Daach hutt de Yuri eis duerch den Iessplaneit gefeiert. Hei wuessen Mënschen grouss Banannen, Hammbieren, Orangen an divers anert d ´ Uebst. Um Uebst an Liewensmëttelmaart hu mer dierfen aushëllefen a goufen fir eis Aarbecht mat Gold Mënzen belount. No deem mer fläisseg geschafft hunn, hutt  d´ Uebst eis zu enger Tutti Futti Party agelueden, an hunn eis bis an de Schlof gedanzt.