Hike um Ierpel 1,

Dei lescht zwou Nuechten sinn Kanner an hiren Hausgruppen op den den Hike gaangen. Um Hike schlofen Kanner zwou Nuechten net bei eis um Site, mee am Bësch oder bei engem Bauer. All Grupp ass op eng aner Platz schlofen gaangen an am Dag sinn si getrëppelt  respektiv hunn Spiller gemaach zu Ettelbréck an och am Mierscher Park ausserdeem huet ass all Grupp an Schwemm gaangen.  Op der Hikeplatz huet sech dunn all Grupp um Feier een leckeren Pakalu/ Chili Con Carne/ Lasagne oder Mac an Cheese gekacht an als Dessert goufen et lecker Marshmallows oder  Schokolas Fondue. Mir freeën eis dass Kanner elo erëm bei eis um Site sinn. Muer steet nämlech den groussen SOG (Spiller ouni Grenzen) virun der Dier.

Bis dann,

Anne an Jang