Pyjama Party um Ierpel 1

Geschter den Moien konnten Kanner alleguer méi laang am Pyjama bleiwen an goufen vun der Kichen op eng Pyjamaparty invitéiert. Do kruten si lauter lecker Saachen serveiert vun Bacon bis Panescher war vir jiddereen eppes dabei! Dono ass et dann lass gaangen op den Stau an den Mariendall an an den All In (Indoor Spillplaz mat Bowling). Kanner hunn sech gutt amuséiert an vir jiddereen war eppes dabei!
Den Owend war nach eng kleng Campshow wou Kanner an Moniteuren/Monitricen hier Talenter zur Show gestallt hunn.

Bis dann,

Är Responsabel,

Anne an Jang