Een dynameschen zweeten Dag um Ierpel 1
Haut stoung den ganzen Dag am Thema Team Building. Den Moien hunn Kanner hei um Site missten probéieren mat souvill wei méiglech Rohstoffer zwee Kapitänen hiert Boot ze flecken. No enger leckerer Wäinzoossiss ass et dann op den Gruppenchallenge gaangen wou déi 8 Gruppen een Froebou ausgedeelt kruten mat verschiddenen Challengen déi si iwwert den Metten machen missten an bewisen hunn wei gutt si als Grupp zesummen schaffen. Den Owend missten sie dunn bei engem Spill engem Meedchen, wat duerch Zäit gereest ass, hëllefen eppes Vum Cesar ze kréien an missten dunn erëm Beweisen wei gutt si am Grupp schaffen kennen. Dono waren Kids alleguer gutt midd an sinn an Bett gefall mat voller Virfreed vir den Dag deen muer op si waart.

Leif Gréiss,

Är Responsabel,

Anne an Jang