Et gëtt Hierscht, also ass et Zäit fir eng gutt Raclette!
De 25.11. zu Beefort, kann s du dech no enger gemitlecher Partie Bowling mat Raclette verwinnen.
Mell dech séier um Raclettesiessen un!

20€, fir d’Iessen, ee Gedrénks an de Bowling inclus!

Dat gëtt flott!