Gëschter stoungen  schonn déi eicht Atelieren um Programm. Mëttes konnten d’Kanner dunn zwëschend zwou verschidden Aktivitéiten wielen. Den een Grupp huet dem Kinnek gehollef säin Kinnekräich zréck ze eroberen an déi aner Kanner haten déi grouss éier am Tour de France dobäi ze sinn. Owes konnten d’Kanner hiert d’Gléck am Casino probéieren. Den Dag hunn mir beim Lagerfeier auskléngen gelooss.