Déi 2t Nuecht vum Hike hunn all d’Kanner mat hire Moniteure konnte bei engem Bauer schlofen. Gottseidank, well do war et gutt dreschen an et ass keen naass ginn! Wou si dann zréckkomm sinn, huet si en flotten 3-Gang Dinner erwaart, wou d’Kanner konnten hier Talenter weisen.