Den Mëttwoch hunn mir eis Fro gestallt weien Grupp déi beschten ass. Vir dëst eraus ze fannen hunn d’Kanner an hirem Grupp zesummen mat hiren Moniteuren eng Gruppenchallenge gemaach, déi sech iwwert den ganzen Dag gezunn huet. Et goufen verschidden Aufgaben an een Quiz ze machen, vir déi et jee no Schwieregkeetsgrad méi oder manner Punkten goufen. Eng Aufgab war et zum Beispill um Radio gegréisst ze ginn.

Bei der Gruppenchallenge duerften Gruppen sech frei am Land beweegen, sou dass och eng Grupp bis an Stad gefuer  ass  an  eng Visitt am Naturmusée gemaach huet. Eng aner huet den Daag zu Dikrech verbruecht. No der flotter Gruppenchallenge haten sech Kanner dunn hier Wäinzoossiss richteg verdéngt. Nom leckeren Owesiessen war et dun Zeit vir Owesshow,  wou Moniteuren an Kanner geinteneen ugetrueden sinn.

An der Geschicht huet den Jamal an Laia sech heemlech op en Picknick getraff an driwwer gedreemt wei si zesummen fortlafen, vir endlech kennen beieneen ze sinn. Laia kann den Palast awer net esou einfach verloossen wei den Jamal sech dat virstellt, schliisslech huet hat vill Pflichten ze erfellen. Nodeems Laia sech zeréck an den Palast geschlach huet sinn opeenmol  Gangsteren an den Palast agebrach vir Gold vum Tamira (dem Laia seng Mamm) ze klauen. Sie hunn Gold awer net fonnt an hunn dowéinst Tamira an Botzfra entfuert.

No engem opreegenden an spannenden Dag huet et Owes just en puer Minutten gedauert bis all Kand déif an fest geschlof huet.