Endlech ass et esouwäit den Hike vum Adventure Camp ass voll amgaangen. Mir schlofen am Besch an engem selwer opgevautenen Zelt a kache vum Feier.

Treppelen, d’Natur geneissen an owes beim Lagerfeier setzen, alles dat geneisse mir.  Esou kann et dei nächst Deeg weider goen.

Valerie Klein