Haut ass et endlech sou weit. Den Ierpel 1 geet lass!!
Voller Freed erwaarden mir haut alleguer d’Kanner.
En schéinen Bonjour vun all eisen Moniteuren

Jeanne Jénin